Personal trainers, Personal Training
 
Personal Trainers Trainers o Links
 
 
 
 
 
 

,

 

σοι αθλονται συστηματικ θα χουν μπει στην παγδα να δοκιμσουν να απ τα λεγμενα energy drinks ισοτονικ ποτ πριν την προπνηση προκειμνου να αυξσουν τα εππεδα της ενργειας στον οργανισμ.

Σμφωνα μως με αμερικανος επιστμονες απ το Πανεπιστμιο της Ντιας Καρολνας, ο ασφαλστερος, φυσικς και πιο αποτελεσματικς τρπος για να αυξσεις την ενργεια και την ενυδτωση στο σμα σου κρβεται σε μα μλις μπαννα.

Κποιοι αποφεγουν τις μπαννες γιατ κατ καιρος χουν ενοχοποιηθε ως παχυντικς. Ωστσο σμφωνα με τον δισημο διατροφολγο Marco Borges, οι μπαννες χουν πολτιμες θρεπτικς ιδιτητες. Περιχουν τρα φυσικ σκχαρα (σακχαρζη, φρουκτζη και γλυκζη) σε συνδυασμ με πολλς φυτικς νες, γι’ αυτ και δνουν μια μεση, διαρκ και ουσιαστικ ενργεια.

Σμφωνα με διεθν ρευνα, δο μπαννες παρχουν αρκετ ενργεια για μια εππονη 90λεπτη προπνηση. Δεν αποτελε κπληξη που η μπαννα εναι το νομερο να φροτο σε κορυφαους αθλητς του κσμου. Αλλ η ενργεια δεν εναι ο μνος τρπος που μια μπαννα μπορε να μας βοηθσει να κρατιμαστε σε καλ κατσταση. Μπορε επσης να βοηθσει να ξεπερσουμε να να σημαντικς αριθμς ασθενειν και καταστσεων, καθιστντας την αναγκαα στην καθημεριν διατροφ μας. Να λοιπν τρεις καλο λγοι για να καταναλνουμε καθημεριν μια μπαννα: 

Βοηθει στην αντιμετπιση της κατθλιψης και του γχους
Το κλιο εναι να ζωτικς σημασας ορυκτ, το οποο βοηθ στην σταθεροποηση του καρδιακο παλμο, στλνει οξυγνο στον εγκφαλο και ρυθμζει το υδατικ ισοζγιο του οργανισμο μας. ταν εμαστε αγχωμνοι, ο μεταβολικς ρυθμ μας αυξνεται, μεινοντας τσι τα εππεδα καλου μας. Αυτο μπορον να εξισορροπονται με τη βοθεια ενς σνακ μπαννας υψηλο καλου. Σμφωνα, επσης με πρσφατη ρευνα, η μπαννα βοηθει στην αντιμετπιση της κατθλιψης, μια που περιχει τρυπτοφνη, να εδος πρωτενης που το σμα μετατρπει σε σεροτοννη, γνωστ και ως την ουσα που μας βοηθει να χαλαρνουμε

Βοηθει στην αντιμετπιση του PMS (Προεμμηνορροκ Σνδρομο)
Η βιταμνη B6 που περιχει ρυθμζει τα εππεδα γλυκζης στο αμα, η οποα μπορε να επηρεσει τη διθεσ σας. Βοηθει στην καταπολμηση της αναιμας. Υψηλ σε σδηρο, η μπαννα μπορε να τονσει την παραγωγ της αιμοσφαιρνης στο αμα και τσι βοηθ σε περιπτσεις αναιμας. Αρτηριακ πεση: Αυτ το μοναδικ τροπικ φροτο χει εξαιρετικ υψηλ περιεκτικτητα σε κλιο και χαμηλ περιεκτικτητα σε αλτι, καθιστντας το ιδανικ να αντιμετωπσει την αρτηριακ πεση. τσι, η αμερικανικ Υπηρεσα Τροφμων και Φαρμκων χει επιτρψει στον κλδο της μπαννας να κνει επσημες ανακοινσεις για την ικαντητα της μπαννας να μεισει τον κνδυνο της αρτηριακς πεσης και εγκεφαλικο επεισοδου.

Βοηθει στην δυσκοιλιτητα
Η υψηλ περιεκτικτητα της μπαννας σε φυτικς νες, μπορε να βοηθσουν την αποκατσταση της φυσιολογικς δρσης του εντρου, βοηθντας να ξεπεραστε το πρβλημα χωρς την προσφυγ σε καθαρτικ.

Καταπολεμει το hangover
νας απ τους ταχτερους τρπους για τη θεραπεα του Hangover εναι να milkshake μπαννας με μλι. Η μπαννα ηρεμε το στομχι και με τη βοθεια του μελιο, αυξνονται τα εππεδα σακχρου στο αμα, εν καταπρανει και ενυδατνει εκ νου το σστημ μας.

Καταπολεμει τις καορες
Οι μπαννες χουν μια φυσικ επδραση αντιξινου στο σμα. τσι εν πσχετε απ καορα, δοκιμστε να φτε μια μπαννα για ανακοφιση.

Σμφωνα μως με αμερικανος επιστμονες απ το Πανεπιστμιο της Ντιας Καρολνας, ο ασφαλστερος, φυσικς και πιο αποτελεσματικς τρπος για να αυξσεις την ενργεια και την ενυδτωση στο σμα σου κρβεται σε μα μλις μπαννα.

Οι μπαννες εναι φροτα πλοσια σε κλιο, βιταμνες, αντιοξειδωτικ στοιχεα και φυτικς νες που χαρζουν στον οργανισμ λα τα απαρατητα συστατικ που χρειζεται για να ανταπεξλθει σε ντονη θληση. Επσης, περιχει μεγλη ποστητα υδρογονανθρκων και υγιειν σκχαρα σε πολ μικρτερη ποστητα απ τα κοιν ισοτονικ ποτ του εμπορου.

 

Πηγ: www.myfit.gr , www.imommy.gr

 

 
back
 
   
 
 
Personal Trainers Trainers Balatsinos P.F Studio o Links
  : 2310 304509 : 6946122887,    
Personal trainers, Personal Training